Popis závad u praktické zkoušky na zbrojní průkaz

Po celou dobu směřujeme se zbraní pouze do bezpečného prostoru : to znamená ani ne doprava,doleva nahoru nebo dolů ale vždy jenom rovně.

 

Kontrola zbraně:

Vyndáme zásobník a stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a poté zkontrolujeme nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu.Poté provedeme ránu jistoty a zbraň položíme ovládacími prvky (pojistkou a záchytem závěru nahoru)


 

Závady :

zádržka - náboj, nebo nábojnice se zpříčí například pomalým vypuštěním závěru při nabíjení.

Postup:

Vyndáme zásobník, stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme nábojovou komoru zásobníkovou šachtu.Pokud náboj nebo nábojnice nevypadne zatáhneme závěrem několikrát za sebou. Poté provedeme ránu jistoty a zbraň položíme ovládacími prvky (pojistkou a záchytem závěru nahoru)

 

zdvojené nabytí(double feed) - jedná se o zkřivení nebo zaseknutí nábojnice a náboje po výstřelu.

Postup:

Zásobník nepůjde vyndat ze zbraně ven. Závěr musíme stáhnout až dozadu a zajistit záchytem závěru.Pokud náboj nebo nábojnice nevypadne zatáhneme závěrem několikrát za sebou. Vyndáme zásobník a pohledem zkontrolujeme komoru.  Poté provedeme výstřel jistoty a zbraň položíme ovládacími prvky (pojistkou a záchytem závěru nahoru)

 

 

Slabá rána - dojde k výstřelu avšak velmi slabému, střela se zasekne uprostřed hlavně

Postup:

Počkáme 30 sekund, vyndáme zásobník a stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme nábojovou komoru a šachtu zásobníku.

Neprovádíme ránu jistoty.

Nadále rozebíráme zbraň, po rozebrání zkontrolujeme vnitřek hlavně směrem do bezpečného prostoru.

Zbraň opět složíme, ještě před samotným složením opět zkontrolujeme vnitřek hlavně. Po složení zbraň 3krát natáhneme a provedeme ránu jistoty a zbraň položíme ovládacími prvky (pojistkou a záchytem závěru nahoru)

 

Selhač - po zmáčknutí spouště nedojde k výstřelu, zápalka se tedy ani nezapálí.

Postup:

Opět počkáme 30 sekund, vyndáme zásobník stáhneme závěr několikrát do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme nábojovou komoru a šachtu zásobníku

Poté provedeme ránu jistoty a zbraň položíme ovládacími prvky (pojistkou a záchytem závěru nahoru)

Potom zkontroluji náboj zda na něm není otisk úderníku na zápalce. Pokud je, dáme ho stranou od ostatních funkčních nábojů. Pokud není,je zpravidla závada ve zbrani

 

Postup stavu zbraně při nošení:

Zásobník napáskujeme náboji.

Zbraň nosíme s kohoutem na bezpečnostním ozubu (takzvaná střední poloha). Dostaneme ho tam, takzvaně přes dva palce, pravý palec dáme za kohout přímo na okraj úderníku a druhý dáme na samotný kohout. Pomaličku upouštíme levý palec až se nám kohout dotkne druhého palce. Pravý palec vyndáme a máme kohout v pozici na bezpečnostním ozubu. Nyní je předpoklad že zbraň je nabitá, takže ji již nesmíme odkládat z ruky. Pokud ji chceme odložit, provedeme kontrolu zbraně a vyjmeme náboj z komory.

 

 

Hlavní části zbraně jsou tělo,hlaveň, závěr a také vložná hlaveň, vložná nábojová komora, válec revolveru


Hlavní části poznáme podle toho, že je na nich také výrobní číslo a zkušební značka.

Použitý náboj poznáme tak že uprostřed náboje na zápalce je viditelná malá díra od úderniku.

Likvidovat poškozený náboj může správce střelnice, nebo prodejce v rámci reklamace. Nadále náboj můžeme dát k likvidaci policii, držiteli zbrojní licence B,E nebo úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

 

náboje do pistole cz 75

Může používat pouze tyto náboje

9mm Luger

9mm Para (winchester)

Rozměr  9x19 (průměr x délka)

 

Dlouhé zbraně:

Malorážka:

Kontrolu zbraně provedeme tak, že vyndáme zásobník stáhneme závěr do zadní polohy a pohledem zkontrolujeme pouzdro závěru.

Rozebrání zbraně provádíme obvykle kvůli kontrole hlavně, zda v ní není nějaká závada, a nebo vyčištění zbraně. Rozebrání zbraně provedeme tak, že stáhneme závěr dozadu a vyndáme ho s přidrženou spouští. Poté zkontrolujeme hlaveň pohledem zezadu přes pouzdro závěru. Složení provedeme stejně, zandáme závěr s přidrženou spouští a obvykle je u zkoušky vyžadováno, aby zbraň neměla natažený úderník. To provedem tak, že zandáme kliku závěru s přidrženou spouští.Úderník se napne také zvednutím kliky závěru.

Dlouhá broková zbraň(dvojka,kozlice):

Kontrolu provedeme tak, že otevřeme brokovnici za pomocí temenní kličky (páčky) směrem doprava. Pohledem zkontroluje svazek hlavní a po celou dobu s ním manipulujeme pouze do bezpečného prostoru.Po kontrole odložíme zbraň zlomenou opět směrem do bezpečného prostoru. Rozebrání zbraně provedem tak, že zbraň zavřeme. Předpažbí sundáme pomocí páčky ven. Rozevřeme zbraň a vyndáme svazek hlavní a zkontrolujeme ho pohledem do bezpečného prostoru.

U většiny brokovnic je zbraň automaticky nejen po nabití zajištěná, ale také při pohybu temenní kličkou, nezapomeneme ji tedy pojistkou odjistit před střelbou.

Zda li smí zbraň používat ocelové náboje poznáme podle zkušební značky s lilií. Avšak u zbraní s hlavní 16“ do 3mm můžu střílet bez ověření zkušebny.

Použití jednotné střely(takzvaný S-ball) je možné pouze u nezahrdlených brokovnic a nebo u zahrdlených do 1/2, avšak u některých starších zbraní toto označení není, takže to lze zjistit pouze ručním přeměřením průměru hlavně

Označení ráže u brokovnic (12,16,20) udává počet stejně velkých koulí odlitých z jedné libry (453 g) olova. Tedy ráže 12 znamená, že se z jedné libry olova odlije dvanáct stejně velkých koulí. Průměr jedné z koulí je právě takový jako průměr vývrtu hlavně brokovnice ráže 12. Tedy čím větší číslo, tím je větší počet odlitých koulí a ty jsou samozřejmě menší, protože jsou odlity stále jen z jedné libry olova.

Přerušení střelby :

 

 

Postup se může lišit dle provozního řádu střelnice. Pokud potřebuji čistě přerušit střelbu zajistím zbraň pojistkou a stále s ní mířím do bezpečného prostoru.

V případě, že by se v bezpečném prostoru vyskytli osoby zajistím zbraň pojistkou ,zamířím zbraň tak, abych nezpůsobil nebezpečí těmto osobám, pokud ohrožení trvá zbraň vybiji.